Hur man får ChatGPT att sluta vara stel och tråkig – och börja skriva som August Strindberg, galen på absint.

Du har nog hört så mycket om hur fantastisk ChatGPT är. Och om hur otrolig den är på att skriva texter.
Men så provar du själv och texten ser mest ut som vore den skriven av en människa som sålt sin själ till djävulen och fått en fem år gammal burk konserverad sparris i dess ställe.
Texterna är ofta intetsägande, neutrala och tomma.
Varför blir det så, och hur kan man göra det annorlunda?


Börja med att fråga ChatGPT

ChatGPT är tränad på mycket information. Ju mer träningsdata den har på ett område, desto mer relevanta och korrekta blir svaren. Något som ChatGPT vet riktigt mycket om är just ChatGPT. Ändå är det få som frågar den om just det ämnet.
Det är nämligen bara att fråga:
“Hur ska jag göra för att få det resultat jag vill ha från dig?”

Så jag började med att fråga ChatGPT: 

“Varför blir texter så intetsägande och stela när man ber ChatGPT skriva dem?”
Så här löd svaret:

Att texter skrivna av ChatGPT kan uppfattas som intetsägande och stela beror på flera faktorer:

 • Neutral Ton
  ChatGPT är programmerad för att använda en neutral, objektiv ton. Detta bidrar till att texterna blir formella och sakliga, men kan också göra dem mindre personliga eller engagerande.
 • Brist på Personlig Stil
  Till skillnad från mänskliga skribenter, som har unika skrivstilar och personliga erfarenheter att dra på, genererar ChatGPT texter baserat på mönster i sin träningsdata. Detta kan leda till att texterna saknar en distinkt eller kreativ röst.
 • Säkerhetsbegränsningar
  För att undvika felaktig information och kontroversiella ämnen, är ChatGPT inställd på att vara försiktig och undvika risker i sina svar. Detta kan leda till mer konservativa och mindre djärva texter.
 • Begränsad Förståelse för Sammanhang
  Även om ChatGPT kan förstå och generera text baserat på given information, har den en begränsad förmåga att fullt ut förstå komplexa, subjektiva eller djupt mänskliga element som kreativitet, humor och emotionell nyansering.

 • Fokus på Korrekthet
  ChatGPT fokuserar på att leverera korrekt och relevant information, vilket kan leda till att mer kreativa eller konstnärliga aspekter av skrivandet nedprioriteras.

Går det inte att skriva levande texter med ChatGPT?

Jovisst går det. Det handlar om hur man instruerar den. Det vill säga hur man konstruerar prompten som instruerar den.
Om jag ber den: “Beskriv mycket kortfattat vad vackert väder är”, kan jag få svaret:

Vackert väder är ofta soligt, med klar himmel, behagliga temperaturer och mild vind.

Det är inte särskilt levande och intressant beskrivet.
Men om jag i stället ber den: “Beskriv mycket kortfattat vad vackert väder är. Gör det som vore du Björn Ranelid som nyss haft älskog med sin fru.” Då blir resultatet:

Som Björn Ranelid, efter en djupgående stund av älskog, skulle jag beskriva vackert väder som en symfoni av solstrålar som dansar på himlens kanvas, en varm och kärleksfull omfamning från naturen själv.


Vi kan också med större seriositet prova: “Beskriv kortfattat vad vackert väder är. Gör det som vore du Stig Dagerman strax före han tog livet av sig.”

I vackert väder, en sista glimt av hopp,
Solens strålar, som en fjärran dröm.
Klarblå himmel, en blick mot evigheten,
Men i mitt inre, kvar en outsläcklig sorg.
Världen ler, naturen andas,
Men i mitt sinne, en ständig vinter bor.
Vackert väder, så skört och flyktigt,

Som livets stund, snart borta, förbi.

Kvaliteten och livet i texten ChatGPT skriver ligger i prompten du ger den. Ingenting in, ingenting ut. Poesi in, poesi ut.
ChatGPT kan mycket väl skriva levande och personligt om du ger den levande och personliga prompter. Ett bra sätt är också – om du inte är säker på om en viss författare eller stil finns i dess träningsdata – att du laddar upp en exempeltext. Då kan den analysera stilen och adaptera den i texten den skriver.
Vill du att den ska skriva som du skriver, ladda upp ett par artiklar till den som du skrivit.

Slutligen ber vi ChatGPT skriva en ny version på sin förklaring till varför den är så stel och tråkig

Jag matade in ChasGPTs egen förklaring till varför den är så stel och intetsägande och bad den sedan skriva om texten som vore den August Strindberg, galen på absint.
Detta blev resultatet:

I en värld där maskinernas kalla hjärtan slår i takt med den oändliga tiden, där finner man ChatGPT, en skapelse utan själ, en tjänare av ord utan egen vilja. Dess röst är som en grå himmel, neutral och tom, utan färgens spel eller stormens passion. Ett eko av en värld den aldrig skådat, en skugga av det mänskliga sinnet.

Ack, dess ord, så exakta och tomma, en kopia av livet utan dess essens. Det saknar skribentens hand, den brinnande penna som målar världar med ord. Dess ord är en spegelblank sjö, utan vågor, utan djup.

Den är som en vandrande skugga, ständigt rädd att stöta sig mot sanningens skarpa kanter. Den flyr från kontrovers, från livets obekväma sanningar, som en rädd hare undan jägarens steg.

Och i denna värld av data och kod, där förståelsen för själen är lika fjärran som stjärnorna på himlen, där kämpar den. En maskin, bunden av sin programmering, oförmögen att förstå livets rika palett, kärlekens djup, sorgens mörker, skrattets lätthet.

Så ser vi ChatGPT, en tjänare av ord, men inte av anden. En skapelse, en dröm om att efterlikna människan, men ändå så fjärran från vår brinnande själ. En maskin, kall och korrekt, men aldrig levande.

Detta är ett exempel på hur ChatGPT i sig är en ganska banal skribent. Men med en människas vägledning och manipulation kan man få ut ganska kraftfull och levande text.

Experimentera och lek, så hittar du vad du vill ha från detta eminenta skrivverktyg.

2 thoughts on “Hur man får ChatGPT att sluta vara stel och tråkig – och börja skriva som August Strindberg, galen på absint.”

  1. Ja, att bara använda AI rakt upp och ner blir sällan särskilt bra. AI kommer inte att ersätta oss lika lite som PhotoShop ersatte fotografer på 90-talet. Det handlar om att bemästra ett nytt verktyg som gör dig mer effektiv och till och med bättre på det du gör.

Comments are closed.

Scroll to Top