Nej, ChatGPT kommer inte att sända en mördarrobot från framtiden


Vad är egentligen ChatGPT?

Vad kan den göra och vad kan den inte göra? Det är snart ett år sedan ChatGPT 3.5 nådde allmänheten och fortfarande råder stor förvirring bland vanliga användare om vad detta fenomen egentligen innebär. Jag tänkte gå igenom detta i denna artikel. Men jag kan redan nu säga att ChatGPT inte kommer att skicka tillbaka en mördarrobot från framtiden för att döda en spirande motståndshjälte i kriget mot artificiell intelligens. (Det är den för dum för.)

 

ChatGPT vet egentligen ingenting


Så är det. ChatGPT har egentligen ingen kunskap över huvud taget. Det den kan är att gissa otroligt bra. Den gissar så bra att i de allra flesta fallen gissar den rätt. ChatGPT är en av flera LLMs (Large Language Models). Ni har säkert hört talas om några av de andra; Googles Bard, Anthropics Claude2 och nyligen har Elon Musk lanserat sin egen LLM: Grok.

Hur fungerar då dessa LLMs?

I grunden fungerar de på samma sätt. De tränas på en otrolig mängd text – hundratals miljarder ord – och utifrån denna enorma databas förutser språkmodellen vad det mest statistiskt troliga ordet att följa på det föregående ordet är. Det betyder också att en språkmodell som ChatGPT inte vet om att den inte vet. Så när den inte vet, hittar den på. Något som man börjat kalla för hallucinationer.

Eftersom den egentligen inte vet någonting i grunden så är korrekt fakta likvärdig med påhittad fakta – då båda är baserade på statistisk sannolikhet. Det innebär att troligheten för att du får rätt information från språkmodellen baseras på hur mycket träningsdata om det ämnet den tränats på. (Vilket ingen utom OpenAI vet.)

Advokaten som litade på ChatGPT

Detta visade sig i det redan klassiska exemplet där en advokat i USA skulle förbereda ett mål mot ett flygbolag och bad ChatGPT ta fram prejudikatsfall. Advokaten fick tre sådana fall, med sådan detaljrikedom att han inte såg någon orsak att ifrågasätta dess riktighet. Problemet var att de var alla helt hallucinerade av ChatGPT. Inget av det var sant. Detta uppdagades först i rätten när flygbolagets advokater konstaterade att prejudikatsfallen inte existerat.

Idag jobbar ett par av de största advokatfirmorna i USA på att skapa sina egna LLMs, som tränas specifikt på juridiska dokument. Dessas syfte kommer i framtiden att vara att förbereda rättsfall på det sätt den olycklige advokaten ovan hade trott han kunde göra med ChaGPT. Men dessa LLMs kommer att vara experter på just detta område, medan en LLM som ChatGPT inte är expert på juridik. ChatGPT är inte expert på något alls utan lagom insatt i det mesta.

Så vad är ChatGPT inte?

 • ChatGPT är ingen sökmotor
  ChatGPT kan idag nå internet via sökmotorn Bing (på samma sätt som Bard når internet via Google). Det är dock fortfarande ingen garanti för att de svar ChatGPT ger dig är korrekta eller att referenslänkar som ges är rätt. För att komma in på en hemsida måste sidan tillåta webcrawling inne på själva sidan och inte bara för meta-datan, vilket de flesta hemsidor inte gör. Så den mesta information du kan få från ChatGPT kopplad till nätet, är sådan information som ligger i meta-titlar och meta-beskrivningar – vilket är ytterst begränsad, och ibland föråldrad, information.
 • ChatGPT är inte medveten
  Även om man kan hålla samtal med ChatGPT som känns väldigt naturliga så är de inte det. De svar du får är baserade på 20 års samtal mellan folk på nätet, där ChatGPT plockat fram de mest statistiskt troliga svaren du söker efter. Många gånger är svaren fullt relevanta och hjälpsamma. Men ibland – beroende på ämnet – kan svaren vara helt uppåt väggarna.
 • ChatGPT är programmerad till omtänksamhet
  Ibland kan man förvånas över språkmodellens omtanke, självinsikt och moraliska standard. Men alla sådana svar och kommentarer är programmerade av OpenAI, för att göra samtalen vettiga och behagliga. Utan dessa programmerade filter skulle du få svar som många gånger kan vara en salig röra av rasism, sexism, våldspornografi och politiskt extremistiska avarter. Vissa anser att det bör vara så – att språkmodeller inte ska begränsas – medan gemene man nog kan vara glada över en trevlig och civilicerad samtalspartner.

 

 

Vilka begränsningar har ChatGPT?

 • En Beta-produkt
  ChatGPT har i dagsläget stora begränsningar i att den faktiskt fortfarande är en Beta-produkt. Den är fortfarande under utveckling och i perioder lyckas exempelvis OpenAI inte leverera processorkaft nog att möta upp efterfrågan. (Mycket på grund av att det är stort underskott på de speciella datorchip som behövs för att driva en AI och nära på helt och hållet produceras av Nvidia.)
 • Kunskapsbegräsningar och lögner
  ChatGPT är tränad på stora mängder data, men inte ALL data. Den vet inte allt. Dock beter den sig som om den vet allt och ger det mest statistisk troliga svaret – inte det rätta svaret. (Se ovan om advokaten som bad om prejudikatsfall).
 • ChatGPT kan inte räkna
  ChatGPT är en språkmodell och inte en räknemaskin. Därför kan den i många fall inte hjälpa till med beräkningar. Detta är något OpenAI jobbar på att fixa till, men i dagsläget är detta fortfarande ett stort problem,
 • ChatGPT pratar ofta stelt och svengelskt
  ChatGPTs utgångsstil är ganska stel och formell. Detta kan dock korrigeras lätt genom att instruera den till att ha en annorlunda stil. Något som dock är svårare att fixa till för de flesta icke engelskspråkiga användare är att ChatGPT ofta använder den engelska språkliga mallen vilken ofta kan ge svengelska uttryck för oss som vill ha texter på Svenska. ChatGPT har tränats en del på svenska, men bara en bråkdel av vad den har tränats på engelska. Varför den ofta kan ta engelska uttryck och helt enkelt översätta – vilket kan bli märkligt och bakvänt på vårt språk.

 

En oerhört föränderlig bransch

AI-branschen är idag i konstant förändring. Den består av några ledande konkurrenter som kämpar om plats nummer ett. När jag skriver detta innehas denna plats fortfarande av OpenAI och deras LLM ChatGPT. Dock skriver jag detta en vecka efter kuppen på OpenAI där styrelsen avsatte CEO Sam Altman, för att en vecka senare tvingas ta tillbaka honom och avgå från sina poster. Däremellan erbjöds Sam Altman att börja jobba på Microsoft i ett AI-projekt där.

Ingen vet ännu hur detta påverkar OpenAIs topplacering i branschen. Google är inte långt efter. Anthropic vill också vara med och fajtas samt Elon Musks nystartade AI-företag X.AI.
Amazon, Apple och Samsung med flera har också visat sig intresserade av att ge sig in i kampen.

Allting ändras hela tiden. Nya fantastiska uppdateringar görs och enorma mängder pengar plöjs ner i verksamheten av de företag som vill ligga först. När ni läser denna text är risken att stora delar av den redan är inaktuella. Men jag kommer att fortsätta göra inlägg och försöka vara så uppdaterad jag bara kan i vad som händer.

//Freddi Högabo