Kan man lita på ChatGPT?

Nej det kan man inte. Men det ska du inte förvänta dig att du ska kunna heller. Lika lite som att du kan sätta en bil i friläge framför en nedförsbacke, vandra iväg och lita på att allt kommer att gå bra. I det scenariot kommer saker att gå åt helvete. Folk kommer att skadas, saker kommer att gå sönder och du kommer att hållas ansvarig för det som hände. Inte biltillverkaren. Inte kommunen som byggde nedförsbacken. Och framförallt inte bilen.
Du är ansvarig.

ChatGPT, och alla andra LLM:er (Large Language Models), är verktyg. De är förvillande lika människor i sitt sätt att uttrycka sig och resonera – vilket kan förvirra en. Allt detta är nytt för oss människor som är vana vid att någon som resonerar och pratar som vi också kan ställas till svars för vad de säger och gör.

Vi har ett antal år framför oss nu att försöka förstå och acceptera vad LLM:er är och hur de skiljer sig från mänskligt tänkande. Oftast kan vi avgöra det genom att titta på en text. Vi kan säga: “Det där har en AI skrivit.” Uttrycken är stela och generella och ibland både svulstiga och orealistiska. Vi känner oss som Harrison Ford i “Blade Runner” som avslöjar humanoida androider och tycker att vi har en inbyggd AI-radar som avslöjar androiden.

Men det är nu. Nu kan vi avslöja AI. Men AI kommer att bli bättre. 
Det måste vi också bli.

Straffar Google AI-genererade texter?

På detta kan man enkelt svara med ett rungande och säkert: “Njae…. på sätt och vis kanske…”
Så här är läget just nu: I februari 2023 ändrade Google sin tidigare attityd mot AI-genererade texter och började tillåta förekomsten av dem utan att de per automatik påverkade SEO-rankingen negativt.

Beslutet var vid tiden det enda rätta. Efter att ChatGPT 3.5 – och senare ChatGPT 4 – gjorde entré har det blivit mycket svårt att avgöra huruvida en text är skriven av en människa eller en AI. Åtminstone om man tar hjälp av en AI för att avslöja AI. En erfaren redigerare kan däremot lätt upptäcka AI-typiskt sätt att skriva.

Några månader senare lade OpenAI ner sin egen tjänst Classifier, som var tänkt att kunna avslöja om en text var AI-genererad eller ej, då den inte fungerade bra nog. (Den kom bland annat fram till att Shakespeares sonetter var AI-genererade…)
Det Googel gjorde i samma veva som de började tillåta AI-genererad text var att uppgradera sina riktlinjer från EAT till EEAT.

EAT stod för ‘Expertise’, ‘Authoritativeness’ och ‘Trustworthiness’. Med EEAT la dom till ‘Experience’. Dessa riktlinjer är till för att bedöma kvaliteten av sidor på nätet och ligger till grund för deras SEO-värde.

Resonemanget är att om en AI-genererad text lever upp till standarden av EEAT så får läsaren ett mervärde från sitt läsande – och därmed spelar det egentligen ingen roll hur texten skapats. 

Resultatet blev att texter skrivna med hjälp av ChatGPT 3.5 – forsade ut över internet strax efter att Google släppte sin blockering. Vi pratar om miljontals nya sidor som poppade upp under mycket kort tid.

Många var de som försökte spara stora summor pengar på att låta AI generera alla dessa SEO-optimerade texter för att generera besökare och klick. Var det rätt strategi?

Nej, det var det inte. Åtminstone inte långsiktigt. I samband med Googles core-uppdatering i mars 2024 avindexerades en stor mängd av dessa texter/sidor. Detta var inte i sig för att man använt AI när de producerades, utan för att de helt enkelt inte levde upp till minimigränsen för EEAT:s standard. 

Ingen människa hade gått igenom texterna och kontrollerat kvalitet, relevans och fakta. Till slut kom Google ikapp och sidorna blev SEO-mässigt värdelösa.
Google straffar sidor med låg kvalitet, och AI som får jobba med dåligt ihopsatta prompts och utan eftergranskning av texter ger mycket, mycket ofta låg kvalitet på det den producerar.

Texter som däremot är framställda med väl genomtänkta prompts och kollas av redaktörer har inga problem att få högt värde enligt EEAT.
Typ, precis sådant vi gör på HWT (så fick jag sagt det också… Ärligt talat, jag skrev ju hela denna artikel för att få säga det.).

Alltså:

 • AI kan sällan skapa hög kvalitet och relevans utan mänsklig hjälp i en eller annan form.
 • Google straffar låg kvalitet och inte AI:s inblandning i sig.
 • Texter som genereras med hjälp av AI, som promptats väl och sedan gåtts igenom grundligt av människor kan nå mycket hög kvalitet – men på kortare tid än om texten skrivs från scratch av en människa.
 • AI blir lätt en slarvig och lat mytomanisk rasist om den inte hålls efter.

En promptingenjörs bekännelser

I denna post berättar teamledaren för vårt AI-team, Annika Björkman, hur det är att jobba med ChatGPT som kollega i skrivarbetet. Annika har en bakgrund som ingenjör och är huvudansvarig för vårt promptbyggande, så man kan med gott samvete kalla henne en äkta promptingenjör.

20-talisterna kommer inte att förstå en verklighet utan artificiell intelligens

Jag förutspår att de barn som föds under 20-talet kommer att ha lika svårt att greppa ett liv utan AI som dagens unga har att förstå hur det var att leva utan smarta mobiltelefoner och internet.


Men hur är det idag? Hur ser det ut hos oss på Högabo Writing Team?
Som väl är har textproducerande AI utvecklats enormt mycket under året som gått sedan OpenAI lanserade sin gratisversion av ChatGPT. Då såg vi framför oss en värld full av stolpiga texter och kålsoppa till middag. Men parallellt med att verktyget har utvecklats har vi lärt oss att använda det. Vi utnyttjar dess styrkor och kringgår dess svagheter. För det finns absolut fortfarande svagheter med AI som genererar text.

För att ge ett exempel; om man ber AI att skriva en text på 2 000 ord så riktigt anar man hur det börjar ryka ur öronen på den. Efter ett tag dyker det upp ett “Error!” på skärmen. Håller man sig däremot till ett mer modest önskemål – säg 400 ord – så får man ett resultat, men får fortfarande räkna med mycket upprepningar och behovet att stryka en hel del.


AI har inte tagit över – det är ett samarbete

Men det går också att få fram riktigt bra texter, med innehåll som hade tagit många gånger längre tid för en vanlig skribent att söka sig fram till på internet och formulera snyggt i skrift. Vi har lärt oss hur vi ska göra. Med risk för att det låter skrytsamt: vi har fantastiska skribenter och korrekturläsare. Som det team vi är har vi tillsammans tagit fram strategier för hur vi arbetar med AI, även för långa texter. Strategier som vi fortsätter att justera dagligen.

Säkerligen kommer detta att ändras, men som det ser ut idag får man tilltala AI lite som ett barn med demens. Den förstår inte alltid vad man säger till den, och den glömmer fort det man nyss har sagt. Lite lustigt kan det allt bli i sammanhanget. Det känns naturligt att berömma och uppmuntra när resultatet blir som man vill ha det.
AI kan dessutom be om ursäkt om man påpekar dess brister, vilket skapar en känsla av ett pågående samarbete i utveckling.

Men när man lyckas vrida till de instruerande prompterna rätt kan man bli väldigt överraskad över hur bra det blir. Visst, man får fortfarande stryka eller ändra en del. Den har vissa favoritsätt att uttrycka sig, som gör att det lyser “AI” om resultatet. Men efter att vi slipat bort sådant, och gjort en noggrann faktagranskning, så blir texterna riktigt bra – och på mycket kortare tid än det annars skulle tagit.

Är denna text skriven av AI?

Nej, även om AI ibland kan vara förvånansvärt insiktsfull gällande sina egna tillkortakommanden, så sparar vi den till bättre ändamål. Det här inlägget är skrivet av en högst mänsklig medarbetare. Som avslutningsvis också vill poängtera att vi fortfarande har duktiga skribenter som skriver texter helt utan hjälp av AI, för den som ändå föredrar det.

Annika Björkman

Hur man får ChatGPT att sluta vara stel och tråkig – och börja skriva som August Strindberg, galen på absint.

Du har nog hört så mycket om hur fantastisk ChatGPT är. Och om hur otrolig den är på att skriva texter.
Men så provar du själv och texten ser mest ut som vore den skriven av en människa som sålt sin själ till djävulen och fått en fem år gammal burk konserverad sparris i dess ställe.
Texterna är ofta intetsägande, neutrala och tomma.
Varför blir det så, och hur kan man göra det annorlunda?


Börja med att fråga ChatGPT

ChatGPT är tränad på mycket information. Ju mer träningsdata den har på ett område, desto mer relevanta och korrekta blir svaren. Något som ChatGPT vet riktigt mycket om är just ChatGPT. Ändå är det få som frågar den om just det ämnet.
Det är nämligen bara att fråga:
“Hur ska jag göra för att få det resultat jag vill ha från dig?”

Så jag började med att fråga ChatGPT: 

“Varför blir texter så intetsägande och stela när man ber ChatGPT skriva dem?”
Så här löd svaret:

Att texter skrivna av ChatGPT kan uppfattas som intetsägande och stela beror på flera faktorer:

 • Neutral Ton
  ChatGPT är programmerad för att använda en neutral, objektiv ton. Detta bidrar till att texterna blir formella och sakliga, men kan också göra dem mindre personliga eller engagerande.
 • Brist på Personlig Stil
  Till skillnad från mänskliga skribenter, som har unika skrivstilar och personliga erfarenheter att dra på, genererar ChatGPT texter baserat på mönster i sin träningsdata. Detta kan leda till att texterna saknar en distinkt eller kreativ röst.
 • Säkerhetsbegränsningar
  För att undvika felaktig information och kontroversiella ämnen, är ChatGPT inställd på att vara försiktig och undvika risker i sina svar. Detta kan leda till mer konservativa och mindre djärva texter.
 • Begränsad Förståelse för Sammanhang
  Även om ChatGPT kan förstå och generera text baserat på given information, har den en begränsad förmåga att fullt ut förstå komplexa, subjektiva eller djupt mänskliga element som kreativitet, humor och emotionell nyansering.

 • Fokus på Korrekthet
  ChatGPT fokuserar på att leverera korrekt och relevant information, vilket kan leda till att mer kreativa eller konstnärliga aspekter av skrivandet nedprioriteras.

Går det inte att skriva levande texter med ChatGPT?

Jovisst går det. Det handlar om hur man instruerar den. Det vill säga hur man konstruerar prompten som instruerar den.
Om jag ber den: “Beskriv mycket kortfattat vad vackert väder är”, kan jag få svaret:

Vackert väder är ofta soligt, med klar himmel, behagliga temperaturer och mild vind.

Det är inte särskilt levande och intressant beskrivet.
Men om jag i stället ber den: “Beskriv mycket kortfattat vad vackert väder är. Gör det som vore du Björn Ranelid som nyss haft älskog med sin fru.” Då blir resultatet:

Som Björn Ranelid, efter en djupgående stund av älskog, skulle jag beskriva vackert väder som en symfoni av solstrålar som dansar på himlens kanvas, en varm och kärleksfull omfamning från naturen själv.


Vi kan också med större seriositet prova: “Beskriv kortfattat vad vackert väder är. Gör det som vore du Stig Dagerman strax före han tog livet av sig.”

I vackert väder, en sista glimt av hopp,
Solens strålar, som en fjärran dröm.
Klarblå himmel, en blick mot evigheten,
Men i mitt inre, kvar en outsläcklig sorg.
Världen ler, naturen andas,
Men i mitt sinne, en ständig vinter bor.
Vackert väder, så skört och flyktigt,

Som livets stund, snart borta, förbi.

Kvaliteten och livet i texten ChatGPT skriver ligger i prompten du ger den. Ingenting in, ingenting ut. Poesi in, poesi ut.
ChatGPT kan mycket väl skriva levande och personligt om du ger den levande och personliga prompter. Ett bra sätt är också – om du inte är säker på om en viss författare eller stil finns i dess träningsdata – att du laddar upp en exempeltext. Då kan den analysera stilen och adaptera den i texten den skriver.
Vill du att den ska skriva som du skriver, ladda upp ett par artiklar till den som du skrivit.

Slutligen ber vi ChatGPT skriva en ny version på sin förklaring till varför den är så stel och tråkig

Jag matade in ChasGPTs egen förklaring till varför den är så stel och intetsägande och bad den sedan skriva om texten som vore den August Strindberg, galen på absint.
Detta blev resultatet:

I en värld där maskinernas kalla hjärtan slår i takt med den oändliga tiden, där finner man ChatGPT, en skapelse utan själ, en tjänare av ord utan egen vilja. Dess röst är som en grå himmel, neutral och tom, utan färgens spel eller stormens passion. Ett eko av en värld den aldrig skådat, en skugga av det mänskliga sinnet.

Ack, dess ord, så exakta och tomma, en kopia av livet utan dess essens. Det saknar skribentens hand, den brinnande penna som målar världar med ord. Dess ord är en spegelblank sjö, utan vågor, utan djup.

Den är som en vandrande skugga, ständigt rädd att stöta sig mot sanningens skarpa kanter. Den flyr från kontrovers, från livets obekväma sanningar, som en rädd hare undan jägarens steg.

Och i denna värld av data och kod, där förståelsen för själen är lika fjärran som stjärnorna på himlen, där kämpar den. En maskin, bunden av sin programmering, oförmögen att förstå livets rika palett, kärlekens djup, sorgens mörker, skrattets lätthet.

Så ser vi ChatGPT, en tjänare av ord, men inte av anden. En skapelse, en dröm om att efterlikna människan, men ändå så fjärran från vår brinnande själ. En maskin, kall och korrekt, men aldrig levande.

Detta är ett exempel på hur ChatGPT i sig är en ganska banal skribent. Men med en människas vägledning och manipulation kan man få ut ganska kraftfull och levande text.

Experimentera och lek, så hittar du vad du vill ha från detta eminenta skrivverktyg.

Nej, ChatGPT kommer inte att sända en mördarrobot från framtiden


Vad är egentligen ChatGPT?

Vad kan den göra och vad kan den inte göra? Det är snart ett år sedan ChatGPT 3.5 nådde allmänheten och fortfarande råder stor förvirring bland vanliga användare om vad detta fenomen egentligen innebär. Jag tänkte gå igenom detta i denna artikel. Men jag kan redan nu säga att ChatGPT inte kommer att skicka tillbaka en mördarrobot från framtiden för att döda en spirande motståndshjälte i kriget mot artificiell intelligens. (Det är den för dum för.)

 

ChatGPT vet egentligen ingenting


Så är det. ChatGPT har egentligen ingen kunskap över huvud taget. Det den kan är att gissa otroligt bra. Den gissar så bra att i de allra flesta fallen gissar den rätt. ChatGPT är en av flera LLMs (Large Language Models). Ni har säkert hört talas om några av de andra; Googles Bard, Anthropics Claude2 och nyligen har Elon Musk lanserat sin egen LLM: Grok.

Hur fungerar då dessa LLMs?

I grunden fungerar de på samma sätt. De tränas på en otrolig mängd text – hundratals miljarder ord – och utifrån denna enorma databas förutser språkmodellen vad det mest statistiskt troliga ordet att följa på det föregående ordet är. Det betyder också att en språkmodell som ChatGPT inte vet om att den inte vet. Så när den inte vet, hittar den på. Något som man börjat kalla för hallucinationer.

Eftersom den egentligen inte vet någonting i grunden så är korrekt fakta likvärdig med påhittad fakta – då båda är baserade på statistisk sannolikhet. Det innebär att troligheten för att du får rätt information från språkmodellen baseras på hur mycket träningsdata om det ämnet den tränats på. (Vilket ingen utom OpenAI vet.)

Advokaten som litade på ChatGPT

Detta visade sig i det redan klassiska exemplet där en advokat i USA skulle förbereda ett mål mot ett flygbolag och bad ChatGPT ta fram prejudikatsfall. Advokaten fick tre sådana fall, med sådan detaljrikedom att han inte såg någon orsak att ifrågasätta dess riktighet. Problemet var att de var alla helt hallucinerade av ChatGPT. Inget av det var sant. Detta uppdagades först i rätten när flygbolagets advokater konstaterade att prejudikatsfallen inte existerat.

Idag jobbar ett par av de största advokatfirmorna i USA på att skapa sina egna LLMs, som tränas specifikt på juridiska dokument. Dessas syfte kommer i framtiden att vara att förbereda rättsfall på det sätt den olycklige advokaten ovan hade trott han kunde göra med ChaGPT. Men dessa LLMs kommer att vara experter på just detta område, medan en LLM som ChatGPT inte är expert på juridik. ChatGPT är inte expert på något alls utan lagom insatt i det mesta.

Så vad är ChatGPT inte?

 • ChatGPT är ingen sökmotor
  ChatGPT kan idag nå internet via sökmotorn Bing (på samma sätt som Bard når internet via Google). Det är dock fortfarande ingen garanti för att de svar ChatGPT ger dig är korrekta eller att referenslänkar som ges är rätt. För att komma in på en hemsida måste sidan tillåta webcrawling inne på själva sidan och inte bara för meta-datan, vilket de flesta hemsidor inte gör. Så den mesta information du kan få från ChatGPT kopplad till nätet, är sådan information som ligger i meta-titlar och meta-beskrivningar – vilket är ytterst begränsad, och ibland föråldrad, information.
 • ChatGPT är inte medveten
  Även om man kan hålla samtal med ChatGPT som känns väldigt naturliga så är de inte det. De svar du får är baserade på 20 års samtal mellan folk på nätet, där ChatGPT plockat fram de mest statistiskt troliga svaren du söker efter. Många gånger är svaren fullt relevanta och hjälpsamma. Men ibland – beroende på ämnet – kan svaren vara helt uppåt väggarna.
 • ChatGPT är programmerad till omtänksamhet
  Ibland kan man förvånas över språkmodellens omtanke, självinsikt och moraliska standard. Men alla sådana svar och kommentarer är programmerade av OpenAI, för att göra samtalen vettiga och behagliga. Utan dessa programmerade filter skulle du få svar som många gånger kan vara en salig röra av rasism, sexism, våldspornografi och politiskt extremistiska avarter. Vissa anser att det bör vara så – att språkmodeller inte ska begränsas – medan gemene man nog kan vara glada över en trevlig och civilicerad samtalspartner.

 

 

Vilka begränsningar har ChatGPT?

 • En Beta-produkt
  ChatGPT har i dagsläget stora begränsningar i att den faktiskt fortfarande är en Beta-produkt. Den är fortfarande under utveckling och i perioder lyckas exempelvis OpenAI inte leverera processorkaft nog att möta upp efterfrågan. (Mycket på grund av att det är stort underskott på de speciella datorchip som behövs för att driva en AI och nära på helt och hållet produceras av Nvidia.)
 • Kunskapsbegräsningar och lögner
  ChatGPT är tränad på stora mängder data, men inte ALL data. Den vet inte allt. Dock beter den sig som om den vet allt och ger det mest statistisk troliga svaret – inte det rätta svaret. (Se ovan om advokaten som bad om prejudikatsfall).
 • ChatGPT kan inte räkna
  ChatGPT är en språkmodell och inte en räknemaskin. Därför kan den i många fall inte hjälpa till med beräkningar. Detta är något OpenAI jobbar på att fixa till, men i dagsläget är detta fortfarande ett stort problem,
 • ChatGPT pratar ofta stelt och svengelskt
  ChatGPTs utgångsstil är ganska stel och formell. Detta kan dock korrigeras lätt genom att instruera den till att ha en annorlunda stil. Något som dock är svårare att fixa till för de flesta icke engelskspråkiga användare är att ChatGPT ofta använder den engelska språkliga mallen vilken ofta kan ge svengelska uttryck för oss som vill ha texter på Svenska. ChatGPT har tränats en del på svenska, men bara en bråkdel av vad den har tränats på engelska. Varför den ofta kan ta engelska uttryck och helt enkelt översätta – vilket kan bli märkligt och bakvänt på vårt språk.

 

En oerhört föränderlig bransch

AI-branschen är idag i konstant förändring. Den består av några ledande konkurrenter som kämpar om plats nummer ett. När jag skriver detta innehas denna plats fortfarande av OpenAI och deras LLM ChatGPT. Dock skriver jag detta en vecka efter kuppen på OpenAI där styrelsen avsatte CEO Sam Altman, för att en vecka senare tvingas ta tillbaka honom och avgå från sina poster. Däremellan erbjöds Sam Altman att börja jobba på Microsoft i ett AI-projekt där.

Ingen vet ännu hur detta påverkar OpenAIs topplacering i branschen. Google är inte långt efter. Anthropic vill också vara med och fajtas samt Elon Musks nystartade AI-företag X.AI.
Amazon, Apple och Samsung med flera har också visat sig intresserade av att ge sig in i kampen.

Allting ändras hela tiden. Nya fantastiska uppdateringar görs och enorma mängder pengar plöjs ner i verksamheten av de företag som vill ligga först. När ni läser denna text är risken att stora delar av den redan är inaktuella. Men jag kommer att fortsätta göra inlägg och försöka vara så uppdaterad jag bara kan i vad som händer.

//Freddi Högabo

Scroll to Top